văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng

  • Tìm hiểu ngành Cao Đẳng Điều Dưỡng – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội

    02/02/2022

    Tên ngành:                  CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành:                    6720301 Trình độ đào tạo:        Cao đẳng. Hình thức đào tạo:     Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên Thời gian đào tạo:      30 tháng (học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương) 15 tháng (học sinh tốt nghiệp trung cấp […]